Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ...«Ξανασκέφτομαι. Αναδημιουργώ. Αποκαθιστώ το Περιβάλλον της Ικαρίας ».

 


Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σήμερα ... «Ξανασκέφτομαι. Αναδημιουργώ. Αποκαθιστώ» Ένα μήνυμα, που αναδεικνύει την ανάγκη για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σε όλο τον κόσμο και την καθοριστική συμμετοχή κάθε ανθρώπου. Ένα μήνυμα που απαιτεί αλλαγή φιλοσοφίας ή διαφορετικό τρόπο σκέψης («Ξανασκέφτομαι» ) και μια νέα συλλογική προσπάθεια για την αναδημιουργία του φυσικού περιβάλλοντος ή την προστασία του («Αναδημιουργώ»), ώστε να διαφυλαχτεί για τις επόμενες γενιές («Αποκαθιστώ»).

Στην Ικαρια

Υπερβόσκηση

Ένα απο τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ικαρίας, όπως και εσείς γνωρίζετε, είναι η υπερβόσκηση και αποψίλωση μεγάλων εκτάσεών της, δημιουργώντας άμεσο και ισχυρό κίνδυνο ερημοποίησής τους. Το μέγεθος του προβλήματος έχουν πλέον αντιληφθεί όλοι οι Καριώτες καθώς επίσης και πολλοί επισκέπτες του νησιού μας.Η σημερινή κατάσταση είναι τραγική. Το έδαφος στους βοσκότοπους είναι υποβαθμισμένο και σε πολλές περιπτώσεις εντελώς αποψιλωμένο στα όρια της ερημοποίησης με τμήματά του να έχουν πλέον υποστεί μη αναστρέψιμη απερήμωση, με ορατή επίπτωση στη συγκράτηση των νερών της βροχής που οδηγεί στη λειψυδρία και την κακή ποιότητα των υδάτινων πόρων. Η διάβρωση του γόνιμου παραγωγικού εδάφους είναι τέτοια που η αναγέννηση της χλωρίδας είναι αδύνατη. Ο κίνδυνος να σημειωθούν κατολισθήσεις στα γυμνά από οποιαδήποτε βλάστηση βουνά μετά από έντονες βροχοπτώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο οικισμούς και ανθρώπους είναι ορατός. Φωτιά (Πυρκαγιά)

Η πυρκαγιά αποτελεί μια από τις πιο δραματικές απειλές για τα δάση και επίσης θεωρείται σύνηθες φαινόμενο στα οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Λόγω της έλλειψης ασφαλτοστρωμένων δρόμων, η πρόσβαση στα δάση είναι δύσκολη και επίσης δεν υπάρχει κατάλληλο τοπικό σύστημα ανίχνευσης ή τοπική πολιτική αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Για τους λόγους αυτούς οι πυρκαγιές δεν εντοπίζονται εύκολα και επομένως συνιστούν υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια των δασών και την βιοποικιλότητά τους. Οι πυρκαγιές σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση μπορούν να αποβούν μοιραίες για τα δάση καθώς είναι αδύνατη η αναγέννησή τους. Υλοτομία

Η ξυλεία είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, τόσο λόγω κατασκευών όσο και λόγω θέρμανσης. Για πολλά χρόνια λαμβάνει χώρα ανεξέλεγκτη δραστηριότητα υλοτομίας στα τοπικά δάση. Οι κάτοικοι προσεγγίζουν διάφορες προσβάσιμες δασικές περιοχές (όπως δίπλα σε δρόμους) και κόβουν τα δέντρα για προσωπική τους χρήση. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ετήσια συρρίκνωση των ορίων του δάσους. Για όσο παραμένει ανεξέλεγκτη η υλοτομία, το φαινόμενο αυτό θα συνεχίζεται και η απώλεια των οικοτόπων θα είναι επιζήμια για πολλά είδη φυτών και ζώων.

Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν διαθέτουν την σχετική εμπειρία για την ορθή κοπή των δέντρων με αποτέλεσμα να τα κόβουν σε λάθος στάδιο της ανάπτυξής τους, σε λάθος εποχή του χρόνου καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις να κόβουν το λάθος μέρος του δέντρου. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε αποσύνθεση και νέκρωση των δέντρων και συνεπακόλουθα στην ανάπτυξη ενός είδους μύκητα. Ο μύκητας αυτός καθώς η αποσύνθεση έχει εξαπλωθεί και στα περιβάλλοντα υγιή δέντρα αποτελεί μια επιπρόσθετη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Είναι πασιφανές ότι αυτού του είδους η υλοτομία είναι απαράδεκτη! Η υλοτομία, κυρίως για λόγους

θέρμανσης και κατασκευών, είναι παράνομη χωρίς σχέδιο διαχείρισης και την άδεια των αρμοδίων αρχών. Αν και η υλοτομία δύναται να αποτελέσει μέρος ενός ευεργετικού σχεδίου διαχείρισης, η ανεξέλεγκτη κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα επιζήμια για το δάσος Ράντη. Ασθένειες και ασπόνδυλα
Πολλά είδη δέντρων είναι επιρρεπή σε φθορές όταν ο κορμός τους σπάσει/ σχιστεί ή λόγω υπερβόσκησης. Ορισμένα δέντρα βρίσκονται σε κατάσταση σήψης και αποσύνθεσης και ως εκ τούτου τα δέντρα αυτά είναι επιρρεπή σε ασθένειες. Πολυάριθμα φυτοφάγα έντομα απαντώνται στα πρινόδεντρα (Q. ilex) μέσα στα δάση. Λόγω της έλλειψης ισορροπίας του οικοσυστήματος, πολλά είδη που κανονικά δεν αποτελούν απειλή (όπως το σκαθάρι - Cerambyx cerdo). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στην Ικαρία δεν υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος μεταφοράς απορριμμάτων και η χώρα πληρώνει κάθε χρόνο πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παράνομη χωματερή του νησιού.

Η ανακύκλωση παραμένει σε πολύ χαμηλά (ενίοτε ανύπαρκτα) επίπεδα. Κομποστοποίηση δεν γίνεται σχεδόν πουθενά, , με θλιβερά αποτελέσματα για το περιβάλλον Βιολογικοί καθαρισμοί

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στους Τουριστικούς οικισμούς είναι ότι ο βιολογικός τους δεν έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικής λειτουργίας κάτω από έντονα μεταβαλλόμενα (ημερήσια ή και εποχιακά) υδραυλικά και οργανικά φορτία. Η κατασκευή ενός βιολογικού καθαρισμού δεν επαρκεί· όσο εχθρός του αυτονόητου και εάν ακούγεται, πολλοί δήμοι δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία ή τη σταδιακή αδράνεια των εγκαταστάσεών τους. Και έτσι εμφανίζεται το φαινόμενο να διαθέτει μια περιοχή βιολογικό και τα λύματά της να καταλήγουν και πάλι… στα ποτάμια,
και στις θάλασσες «Δυστυχώς δεν υπάρχει εικόνα για το πόσοι βιολογικοί λειτουργούν σωστά» στο νησί μας «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οτι κάποιοι πολίτες δεν ενδιαφέρονται αν οι εγκαταστάσεις της περιοχής τους λειτουργούν σωστά, αν παράγουν καθαρό νερό· το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν αυτοί την ''δουλειά''τους . . ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ -ΟΜΟΡΦΗ - ΥΓΙΗ - ΚΑΘΑΡΗ -ΜΟΝΑΔΙΚΗ πληροφορίες https://archipelago.gr/ti-kanoume/chersea-prostasia/dasi-kai-chlorida/ https://www.ikariaki.gr/ https://www.facebook.com/groups/155362061476458/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου