Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Εμείς ως πολίτες του Δήμου Ικαρίας, θα θέλαμε να θέσουμε 11 + 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ προς τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ*


Εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, εμείς ως πολίτες του Δήμου Ικαρίας, θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής ερωτήματα προς εσάς, τους υποψήφιους Δημάρχους, στα οποία θα επιθυμούσαμε απαντήσεις πριν την διεξαγωγή των εκλογών της 18ης Μαϊου.
1) Τι είδους ανάπτυξη πιστεύετε ότι μπορεί να επιφέρει η εγκατάσταση βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (βΑΠΕ) στο νησί μας (π.χ. βιομηχανικός αιολικός σταθμός, φωτοβολταϊκά πάρκα, εργοστάσιο βιοαερίου και γεωθερμίας) στην συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, με δεδομένες τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας στους δανειστές της και τις πολιτικές των ιδιωτικοποίησεων των δημοσίων αγαθών και υπηρεσίων;

2) Ποιά είναι η θέση σας για την ιδιωτικοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των νερών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην χώρα μας; Ποια είναι η θέση σας για την υποχρεωτική δήλωση των νερών; Θεωρείτε ότι αυτή συνδέεται ή όχι με την διαδικασία ιδιωτικοποίησης τους που βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόλοιπη χώρα; Ποια είναι η άποψή σας για την σύσταση της ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. (μια εταιρεία προς ιδιωτικοποίηση) και ποια η θέση σας για το γεγονός ότι σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» η Περιφέρεια έχει το δικαίωμα να εντάσσει στο δυναμικό της το υδάτινο δυναμικό των Δήμων; Επιπλέον, σε περιπτώσεις εκποίησης υδάτινων πόρων άλλων Περιφερειών της χώρας μας, όπως της Θεσσαλονίκης και την Πελοποννήσου, μαζί με τους πόρους αυτούς δίνονται στον μέλλοντα αγοραστή τα σχετικά αρχεία του ΙΓΜΕ ως «Νοητική Περιουσία». Ποια είναι η θέση σας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί φυσικών πόρων όπως πηγές νερών και της βιοποικιλότητας (π.χ. σπόροι, βότανα κ.α.);

3) Ποια είναι η θέση σας για το πρόσφατο νομοσχέδιο που αφορά τους αιγιαλούς και την κατάργηση των όρων που διασφαλίζουν το δικαίωμα της ίσης και δωρεάν πρόσβασης των πολιτών σε αυτούς;
4) Από περιπτώσεις μεγάλων επενδύσεων σε άλλες περιοχές της χώρας μας (π.χ. εξόρυξη χρυσού στην Ιερισσό Χαλκιδικής) γνωρίζουμε ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αποκλείονται από την χρήση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται από τους ιδιώτες επενδυτές. Πιστεύετε ότι σε περίπτωση μεγάλης επένδυσης στο νησί μας μπορεί να διασφαλιστεί η χρήση φυσικών πόρων από τους κατοίκους; Και αν ναι, πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι δεν θα αποκλειστούν οι κάτοικοι από την χρήση των φυσικών πόρων (π.χ. υδάτινοι πόροι στο βουνό, βιοποικιλότητα, ιαματικά νερά κ.α.);

5) Ποια είναι η άποψή σας για το επενδυτικό σχέδιο που αφορά την εγκατάσταση αιολικού σταθμού 330 MW στην Ικαρία, της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (συμφερόντων του ομίλου Μυτιληναίου); Ενέχονται κατά την άποψή σας περιβαλλοντικές ή άλλες επιπτώσεις; Κι αν ναι, ποιές; Γνωρίζετε σε ποιο στάδιο των μελετών (ΜΠΕ, χωροταξική κ.α.) βρίσκεται αυτό το επενδυτικό σχέδιο;

6) Ποια είναι η άποψή σας για τον ενεργειακό σχεδιασμό των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου; Ποια είναι η άποψή σας για τον υφιστάμενο σχεδιασμό για ανάληψη του Δικτύου Μεταφοράς από ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα); Επίσης, τι θέση έχετε για την επέκταση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε βΑΠΕ και για την απορρόφηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ από Δημοτικές ή Συνεταιριστικές ΑΠΕ; Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορούν τέτοιου τύπου εταιρικά σχήματα να διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος, της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής οργάνωσης;
7) Ποιά είναι η άποψή σας για το Σχέδιο Δράσης “Οικοπόλεις της Μεσογείου” στο οποίο η Ικαρία συμπεριλήφθηκε στις 11-12.4.2013 με ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας της Ένωσης για την Μεσόγειο (UfM) μετά την απόφαση της δημοτικής μας αρχής στις 25.2.2013; Ποια είναι η θέση σας για τις Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου, στις οποίες θα συμπεριληφθεί σταδιακά ολόκληρο το νησί μας, όπως ορίζεται από την Διακήρυξη της Βαρκελώνης και την Κοινή Διακήρυξη των Παρισίων, στις οποίες αυτό το Σχέδιο Δράσης εδράζεται και τις οποίες υλοποιεί;
8) Όπως καθορίζεται από διεθνείς συμβάσεις, την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αποτελεί βασικό δικαίωμα των πολιτών η πλήρης, υπεύθυνη και δωρεάν ενημέρωση για τις οικολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές διαστάσεις και επιπτώσεις των αναπτυξιακών σχεδίων που αφορούν τον κάθε τόπο. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για κανένα από τα επενδυτικά-αναπτυξιακά σχέδια που προτείνονται για την Ικαρία (βιομηχανικός αιολικός σταθμός 330MW και «Οικοπόλεις της Μεσογείου»). Πως σκοπεύετε να προστατεύσετε αυτό το βασικό δικαίωμα των πολιτών της Ικαρίας;

9) Πολύ συχνά κατά την κατασκευή «πράσινων» έργων ανάπτυξης, η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται από τις σχετικές μελέτες, αυξάνει σημαντικά το κόστος κατασκευής τους, όπως είδαμε για παράδειγμα στην περίπτωση της κατασκευής του υδρο-ηλεκτρικού εργοστασίου της Προεσπέρας, με αποτέλεσμα να απειλούνται ολόκληρα οικοσυστήματα. Πως θα διασφαλίσετε εσείς την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας και του τοπίου, σε περίπτωση αντίστοιχων επενδύσεων στο νησί μας και με δεδομένο τον οικονομικά ασύμφορο χαρακτήρα της αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για τους ιδιώτες επενδυτές;

10) Προκειμένου να υλοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια στο νησί μας, οι μέχρι τώρα κοινοτικές εκτάσεις και οι κοινόχρηστοι πόροι θα πρέπει να εκχωρηθούν σε ιδιώτες επενδυτές ή στο δημόσιο που θα αναλάβει την εκποίησή τους. Θεωρείτε ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στον τρόπο ζωής των κατοίκων της Ικαρίας; Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, μέχρι τώρα δεν έχουν ενοικιαστεί τα δημοτικά/κοινοτικά βοσκοτόπια στους κτηνοτρόφους. Συνδέεται κατά την γνώμη σας η μη ενοικίαση των βοσκοτόπων με το επικείμενο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου Μυτιληναίου; Θεωρώντας δεδομένο ότι και ‘σεις συμφωνείτε με την άποψη ότι ο οικονομικός αφανισμός των κτηνοτρόφων δεν αποτελεί λύση του προβλήματος της υπερβόσκησης, πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε την επιβίωση αυτής της παραγωγικής δραστηριότητας στο νησί μας;

11) Αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένα ή εκτελούνται έργα 56 εκατομυρίων ευρώ για την Ικαρία. Την ίδια ώρα κινδυνεύει με αφανισμό η κτηνοτροφία -η βασικότερη παραγωγική δραστηριότητα του νησιού μας-, έχει μειωθεί δραματικά η προσβασιμότητα του μεγαλύτερου μέρους του χωμάτινου οδικού δικτύου του νησιού μας, όπως και η προσβασιμότητα στις θερμοπηγές μας, χρόνο με το χρόνο μειώνεται η ποιότητα των πόσιμων υδάτων στα χωριά που υδρεύονται από το φράγμα του Πεζιού, οι κάτοικοι και επισκέπτες του Αγίου Κηρύκου εξακολουθούν να πρέπει να ανέχονται την μυρωδιά του κεντρικού συστήματος αποχεύτεσης που χύνεται στο λιμάνι, η ανακύκλωση που είχε δειλά δειλά ξεκινήσει πριν τις προηγούμενες εκλογές τώρα δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου, οι χωματερές του νησιού μας είναι κορεσμένες ή σχεδόν κορεσμένες από σκουπίδια, εδώ και δυο μήνες οι κάδοι έχουν απομακρυνθεί από τις γειτονιές των χωριών γιατί οι μικρές σκουπιδιάρες παραμένουν χαλασμένες με αποτέλεσμα να χρειάζεται κανείς αυτοκίνητο για να πάει στους κάδους απορριμάτων και οι κοίτες των ποταμών παραμένουν άτυπες χωματερές. Που βρίσκεται λοιπόν η υπόθεση του ΧΥΤΥ για το οποίο είναι προγραμματισμένα 6,5 εκατομύρια ευρώ; Προς τι τα μεγάλα μεγέθη των έργων που εκτελούνται στο νησί μας (π.χ. λιμάνι Ευδήλου); Σε ποιούς απευθύνονται και ποιούς ωφελούν τελικά τα έργα αυτά;

Συν μια ερώτηση για τον νυν Δήμαρχο Ικαρίας, κ.Χ.Σταυρινάδη:
Ποιό είναι το «Μοντέλο του νησιού της Ικαρίας» που παρουσίασε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Ζαχαρίας Κεσσές στις 31.5.2013, σε φόρουμ με τίτλο «Ενεργειακά Νησιά» στην Νότια Κορσική [http://www.corse.fr/energiles/Programme_a2.html]. Επιπλέον, ποιοι είναι οι «Νέοι δρόμοι στην διαχείριση απορριμάτων» για την οποία αποτελεί «παράδειγμα» η Ικαρία, και που γι΄αυτό μίλησε επίσης ο κ.Κεσσές ως εκπρόσωπος του Δήμου Ικαρίας στην 4η Ελληνογερμανική Συνέλευση στη Νυρεμβέργη, στις 23-10-2013, με τίτλο «Ο Δήμος του Μέλλοντος», σε πάνελ με τίτλο «Συγκεκριμένα παραδείγματα της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας Ι. Βέλτιστες Πρακτικές»; [http://www.grde.eu/el/dgv-i-a-ii-2/deutsch-griechische-versammlung-4-gr/deutsch-griechische-versammlung-4-gr1] Τέλος, ποιες είναι οι νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ο κ.Κεσσές ορίστηκε «εντεταλμένος» του Δήμου Ικαρίας σε αυτή τη συνάντηση της Νυρεμβέργης (χωρίς ωστόσο αυτό να το γνωρίζουν τα μέλη του υπόλοιπου δημοτικού συμβουλίου);


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
SAVEPRAMNOS-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΜΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου